Idź dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu…


Czołem!


Młodzież Wszechpolska to organizacja o prawie 100 – letniej tradycji. W czasach II RP, wszechpolacy byli awangardą największego ruchu społeczno – politycznego, wprowadzając wówczas w życie prężną i silną ideę narodową. Dzisiaj, my młodzi wszechpolacy kontynuujemy ich pracę. Idziemy w ślady ludzi, którzy niezłomnie dziali na rzecz narodu, w czasach wojny i pokoju.

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach wśród odwróconych plecami i obalonych w proch…

Dzisiaj przyszło nam pracować w rzeczywistości pełnej ludzi słabych, uciekających się do własnego lenistwa, w strachu przed najprostszymi zadaniami. Wszechpolak z pokorą bierze na plecy najtrudniejsze zadania, takie które inni z góry zakładają jako niemożliwe do zrealizowania, i wypełnia je. Wszechpolak, to człowiek młody i dumny, świadom swoich zalet ale i wad, zalety wykorzystując a wady zwalczając.
ocalałeś nie po to aby żyć masz mało czasu trzeba dać świadectwo…

Świat który nas dzisiaj otacza, często stanowi zaprzeczenie najważniejszych idei i zasad leżących u podstaw naszej cywilizacji i kultury. Wartości życia i rodziny poddawane są trudnej próbie. Patriotyzm jest dla niektórych przejawem obciachu a polski nacjonalizm – przyrównywany do faszyzmu. Wszechpolak, dbając o swoje przywiązanie do nauki społecznej Kościoła Katolickiego, kochając swoją ojczyznę, budując codziennymi działaniami wielki naród, staje naprzeciw lewackiej ideologii.

czuwaj – kiedy światło na górach daje znak – wstań i idź…


Jesteś na stronie przygotowanej dla osób zainteresowanych działalnością w Młodzieży Wszechpolskiej. Zapoznaj się z informacjami i wypełnij formularz zgłoszeniowy w dziale 'Dołącz do nas', jeśli chcesz nawiązać z nami współpracę